Stena Ebba naming ceremony

Uczestniczyliśmy w uroczystości nadania imienia nowego promu Stena Ebba.